Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie aresztowania Muratbeka Ketebayeva oraz nasilenia represji wobec opozycyjnej partii Alga w Kazachstanie

11 cze, 2013 r.

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie aresztowania Muratbeka Ketebayeva oraz nasilenia represji wobec opozycyjnej partii Alga w Kazachstanie

Piotr Borys, Europoseł do Parlamentu Europejskiego wystosował pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej ze strony Komisji Europejskiej  w sprawie wydanego 11 grudnia 2012 r. przez Sąd Miejski w Aktau nakazu aresztowania Muratbeka Ketebayeva, czynnego działacza na rzecz praw człowieka i polityka opozycyjnego z Kazachstanu, przebywającego z powodów politycznych na emigracji w Polsce.

Nakaz został wydany w oparciu o oskarżenia:

a) Utworzenia i zarządzania organizacją przestępczą w celu popełnienia jednego lub więcej przestępstw (art. 235, pkt 1)

b) Wzywania do obalenia porządku konstytucyjnego, popełnionego za pomocą mediów lub zorganizowanej grupy (art. 170, pkt 2)

c) Podżegania do nienawiści społecznej, które doprowadziło do poważnych      konsekwencji (art. 164, pkt 3)

Postawione oskarżenia są tożsame z oskarżeniami wysuniętymi wobec innych liderów opozycyjnych i działaczy społecznych z Kazachstanu. Polityczny charakter tych oskarżeń został potwierdzony oświadczeniami organizacji broniących praw człowieka (m. in. Freedom House, Human Rights Watch i Front Line Defenders) oraz oświadczeniem rzecznika Wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 9 października 2012 r. i rezolucjami PE z dnia 15 marca 2012 r. i dnia 22 listopada 2012 r.

W związku z wydanych nakazem aresztowania Muratbeka Ketebayeva oraz wcześniejsazym skazaniem Vladimira Kozlova na karę 7,5 lat pozbawienia powolności oraz konfiskatę mienia, Piotr Borys wystosował do Komisji Europejskiej następujące pytania:

1. W jaki sposób sprawa uwięzienia Vladimira Kozlova była poruszona w trakcie ostatniej wizyty Wysokiej Przedstawiciel w Kazachstanie?

2. Jakie działania zamierza podjąć Wysoka Przedstawiciel w związku z próbą pozbawienia wolności kolejnej osoby, która aktywnie działa na forum instytucji UE w kontekście pogarszającej  się sytuacji w Kazachstanie i tragicznymi wydarzeniami w Zhanaozen?

3. Jakie zalecenia w sprawie spodziewanego wniosku o ekstradycję Muratbeka Ketebayeva zamierza  przedstawić władzom w Kazachstanie i Polsce Wysoka Przedstawiciel?

W odpowiedzi Wysoka Przedstawiciel potwierdziła, iż podczas wszystkich spotkań w trakcie poprzedniej wizyty wyrażone zostały obawy związane z: stanem faktycznym przestrzegania praw człowieka, realizacją zasady państwa prawa i demokratycznych reform w Kazachstanie. Catherine Ashton podkreśliła również konieczność ciągłego wparcia społeczeństwa obywatelskiego i wykazania przez władze Kazachstanu silnego zaangażowania na rzecz ochrony praw człowieka, wolności mediów oraz niezależności sądownictwa.

W sprawie niedawnego włamania do pomieszczeń gazety internetowej i organizacji pozarządowych oraz nowych spraw sądowych wobec działaczy opozycji i organizacji pozarządowych, przedstawiciele delegatury UE w Astanie spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kazachstanu w celu wyrażenia zaniepokojenia tymi wydarzeniami oraz uzyskania bardziej szczegółowych informacji o stawianych wówczas oskarżeniach. Delegatura UE‑ przy współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi‑ będzie nadal uważnie śledzić rozwój sytuacji wtym kraju, pozostając w ciągłym kontakcie z władzami Kazachstanu.

Co się zaś tyczy sprawy Muratbeka Ketebayeva, służby podległe Wysokiej Przedstawiciel nie wiedziały o skierowaniu przez władze Kazachstanu formalnego wniosku o ekstradycję ww opozycjonisty z Polski. Muratbek Ketebayev aktualnie ubiega się o azyl w Polsce, lecz wniosek ten nie został jeszcze rozpatrzony. Udzielenie azylu lub decyzja o ekstradycji leżą w gestii właściwych organów w Polsce.

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.