Piotr Borys jest sprawozdawcą raportu dotyczącego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

11 cze, 2013 r.

Piotr Borys jest sprawozdawcą raportu dotyczącego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Główne tezy raportu wskazują, że dyrektywa jest odpowiednim instrumentem prawnym do regulacji usług audiowizualnych w Unii Europejskiej. Poseł Borys zwraca także uwagę na konieczność wzmocnienia niektórych zasad w wyniku gwałtownych zmian w technologii i praktyk biznesowych w sektorze audiowizualnym. Reklamowe i handlowe przekazy skierowane do dzieci zostały zakwalifikowane, jako część, która wymaga szczególnej uwagi.

Raport można znaleźć pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA7-2013-0055%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.