Poseł Borys autorem opinii dotyczącej gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego.

11 cze, 2013 r.

Poseł Borys autorem opinii dotyczącej gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego.

Poseł Borys podkreśla w swojej opinii przygotowanej dla komisji prawnej, że regulacja hazardu online powinna pozostać w gestii państw członkowskich, jednocześnie zaznaczając, że większa koordynacja pomiędzy nimi jest potrzebna, aby zapobiec przestępstwom związanym z ustawianiem meczów. Opinia Posła Borysa zwraca również uwagę na fakt, że zakłady sportowe stanowią formę komercyjnego wykorzystania współzawodnictwa sportowego, i zaleca, by Komisja i państwa członkowskie opracowały modele, które będą chroniły sport przed wszelkimi niedopuszczonymi formami komercyjnego wykorzystania, zwłaszcza przez uznanie prawa własności organów sportowych do zawodów.   

 Opinię można znaleźć pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-506.167%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.