PE: rozwój serwisów muzycznych

5 lut, 2014 r.

PE: rozwój serwisów muzycznych

04.02.2014 (IAR) – Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące praw autorskich i rozpowszechniania muzyki. To dobra wiadomość dla melomanów. Projekt, już uzgodniony z Radą, powinien przyczynić się do rozwoju serwisów muzycznych.

Nowe regulacje przewidują, że dostawcy usług muzycznych w Unii mogliby otrzymać licencje na wiele krajów – dotyczące praw do utworów muzycznych. Takie rozwiązanie ma usunąć dotychczasowe bariery handlowe, dzielące obecnie rynek serwisów online. Zdaniem posła Piotra Borysa, jest to dobra wiadomość nie tylko dla polskich melomanów, ale także twórców, których prawa dyrektywa będzie skutecznie chronić; odbiorcom zapewni dostęp do utworów chronionych prawami autorskimi na terenie całej Unii. Kupujący otrzymają szerszą i tańszą ofertę, autorzy zaś dodatkowe tantiemy. Dzięki interwencji posłów organizacje zajmujące się zbiorowymi prawami autorskimi będą musiały zarządzać własnym repertuarem na takich samych warunkach jak utworami w imieniu innych organizacji. Stworzy to – zdaniem posła Borysa – wielką szansę polskim utworom, aby zaistniały na europejskim rynku. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na włączenie przepisów do własnego systemu prawnego.

Informacyjna Agencja radiowa/IAR/Andrzej Geber/Strasburg/em/

 

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.