Priorytety prezydencji greckiej w Radzie UE

4 lut, 2014 r.

Priorytety prezydencji greckiej w Radzie UE

 

1 stycznia 2014, Grecja oficjalnie przejęła unijną prezydencję w UE. Priorytetami greckiej prezydencji są:

 

- Zwiększenie wzrostu gospodarczego.

 

- Pogłębienie integracji w strefie euro, dokończenia budowy unii ekonomicznej i walutowej oraz zapewnienie stabilności wspólnej waluty.

 

- Wzrost zatrudnienia i walki z bezrobociem.

 

- Aktywności fizyczne pozytywnie wpływające na zdrowie.

 

- Sport dla kobiet.

 

- Wielkie imprezy sportowe.

 

- Tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych.

 

- Zwiększenie spójności ekonomicznych i społecznych oraz realizacji programów reform strukturalnych.

 

- Kształcenie i szkolenie skuteczne i innowacyjne aby lepiej inwestować w umiejętności

 

Więcej informacji w sprawie priorytetów prezydencji greckiej na stronie http://www.gr2014.eu/

 

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.