Zapowiedź mini-sesji plenarnej w Brukseli 2-3 kwietnia

28 mar, 2014 r.

Zapowiedź mini-sesji plenarnej w Brukseli 2-3 kwietnia

Zniesienie ceł na import z Ukrainy

Plany likwidacji ceł nakładanych na towary pochodzące z Ukrainy, w celu wsparcia gospodarczego kraju, będą głosowane przez posłów w czwartek. Nowe zasady miałyby obowiązywać od dnia, kiedy zostaną ostatecznie przyjęte, do 1 listopada 2014 roku, lub do momentu, w którym podpisana zostanie umowa stowarzyszeniowa między UE a Ukrainą. Umowa ta ustanowi nowe zasady współpracy gospodarczej, a Ukraina nie będzie musiała rekompensować otrzymanej pomocy poprzez zniesienie ceł na produkty z UE.

Ograniczenie opłat za transakcje kartą oraz bezpieczniejsze płatności online

Opłaty pobierane przez banki za obsługę płatności kartą powinny zostać ograniczone zgodnie z nowymi przepisami, nad którymi Parlament zagłosuje w czwartek. Nowe zasady dotyczące poprawy bezpieczeństwa płatności przez internet, będą przedmiotem osobnego głosowania, tego samego dnia. Według szacunków Komisji Europejskiej, opłaty za transakcję przy użyciu karty kosztują handlowców ponad 10 miliardów rocznie.

Neutralność sieci i koniec opłat roamingowych

Dostawcy usług internetowych nie byliby w stanie blokować lub spowalniać usług internetowych dostarczanych przez konkurencję, zgodnie z projektem przepisów, nad którym posłowie będą głosować w czwartek. Parlamentarzyści przegłosują też zniesienie, od 15 grudnia 2015 roku, opłat roamingowych, naliczanych przy połączeniach za granicę wewnątrz Unii Europejskiej.

Poprawa stabilności finansowej celem reformy usług audytorskich w UE

W środę, posłowie poddadzą pod głosowanie, uzgodnione już nieformalnie z Radą, przepisy mające na celu otwarcie rynku usług audytorskich w UE, poza, dominujące obecnie, firmy z „wielkiej czwórki” oraz skierowane na naprawnienie obecnych niedoskonałości audytu, ujawnionych przez kryzys finansowy.

Prawa do emerytury przy przeprowadzce do innego kraju UE

Pracownicy, którzy przeprowadzili się z jednego kraju UE do innego, będą w stanie zachować prawo do dodatkowej emerytury na mocy umowy między Parlamentem a krajami członkowskimi, która zostanie poddana pod głosowanie w czwartek. Nowe zasady będą dotyczyły pracowników z UE, którzy przeprowadzili się wewnątrz UE, ale po naciskach ze Strony Parlamentu, również tych, z krajów trzecich.

“Lista Magnickiego” Posłowie chcą sankcji UE przeciwko 32 rosyjskim urzędnikom

W środę Parlament zagłosuje nad projektem rezolucji przygotowanej przez komisję spraw zagranicznych, wzywającej do nałożenia sankcji na 32 rosyjskich urzędników, odpowiedzialnych za śmierć rosyjskiego adwokata Siergieja Magnickiego, za późniejsze sądowe tuszowanie faktów oraz za ciągłe nękanie jego rodziny.

Rosja, Ukraina, Iran. Poselska dyskusja z Catherine Ashton

Posłowie omówią działania UE w stosunku do Rosji w związku z ostatnimi wydarzeniami na Krymie, pomoc dla Ukrainy oraz przyszłą strategię w sprawie Iranu, w związku z jego programem nuklearnym, z Catherine Ashton, Wysoką Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. To ich ostatnia wspólna debata plenarna przed majowymi wyborami.

Wyroby medyczne: lepsza kontrola i identyfikacja dla bezpieczeństwa pacjentów

W środę, Parlament podda pod głosowanie plany wzmocnienia kontroli oraz procedur certyfikacji dla wyrobów medycznych, takich jak implanty piersi czy bioder, w celu zapewnienia, że w pełni odpowiadają one standardom bezpieczeństwa oraz łatwo je zidentyfikować i odnaleźć. Osobny zestaw zasad dotyczących informacji oraz standardów etycznych wymaganych w przypadku urządzeń diagnostycznych takich jak testy ciążowe, lub DNA, również będzie przedmiotem głosowania.

Badania kliniczne: większa przejrzystość i lepsza ochrona pacjentów

Firmy farmaceutyczne oraz badacze akademiccy będą zobowiązani do umieszczania rezultatów swoich badań klinicznych w dostępnej publicznie bazie danych, zgodnie z projektem przepisów, uzgodnionych już z nieformalnie z ministrami UE, który w czwartek zostanie poddany pod głosowanie.

Źródło informacji: http://www.europarl.europa.eu

Zdjęcie ze strony: europa.eu

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.