Brak tłumaczenia przewodnika programu Erasmus plus

4 kwi, 2014 r.

Brak tłumaczenia przewodnika programu Erasmus plus

Program Erasmus+ stanowi jeden z najważniejszych sukcesów kończącej się kadencji Parlamentu Europejskiego. Ten bardzo ważny i szeroki program, finansujący między innymi projekty organizacji młodzieżowych, międzynarodowe szkolenia i wymiany studenckie, jak również promujący mobilność, różnorodność kulturową oraz wielojęzyczność, powinien być dumą i priorytetem Unii Europejskiej.

Tymczasem przewodnik i regulamin programu Erasmus+ opublikowany przez Komisję Europejską jest dostępny wyłącznie w języku angielskim, marginalizując przy tym idee równorzędnego traktowania wszystkich języków państw członkowskich i wielokulturowości. Brak oficjalnych tłumaczeń dyskryminuje obywateli oraz stowarzyszenia z państw nieanglojęzycznych, ubiegających się o dofinansowanie z programu Erasmus+.

W związku z powyższym, Poseł Piotr Borys zadał pytanie do Komisji Europejskiej odnośnie braku tłumaczenia przewodnika programu Erasmus plus na pozostałe języki oficjalne Unii Europejskiej.

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Komisji:

 

PL

E-001179/2014

Odpowiedź udzielona przez komisarz Androullę Vassiliou

w imieniu Komisji

(4.4.2014) 

Parlament Europejski i Rada przyjęły w dniu 11 grudnia 2013 r. rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu[1]. Następnego dnia Komisja opublikowała pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ w 23 językach urzędowych UE[2]. Strona internetowa dotycząca Erasmus+ jest również dostępna w internecie we wszystkich językach urzędowych UE.

 

Komisja poinstruowała wszystkie agencje krajowe, które w jej imieniu wdrażają program Erasmus+ na szczeblu krajowym, aby przekazały potencjalnym wnioskodawcom wszelkie konieczne i użyteczne informacje na temat zaproszenia, sporządzone w ich języku. Wnioski można składać we wszystkich językach urzędowych UE.

 

W związku z tym Komisja nie uważa, że językiem preferowanym jest język angielski.

 

Przewodnik na temat programu Erasmus+, w którym zawarto szczegółowe informacje na temat wszystkich działań w ramach programu, jest jak dotąd dostępny jedynie w języku angielskim. Przewodnik ten jest obecnie tłumaczony i powinien być dostępny w językach urzędowych UE na początku czerwca.

 

Komisja przywiązuje dużą wagę do zasady wielojęzyczności, która pozostaje jednym z fundamentów projektu europejskiego. Obejmuje to również używanie języków urzędowych Unii Europejskiej na równych zasadach.

 

Ponadto promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej jest jednym ze szczegółowych celów programu Erasmus+. Program sfinansuje także wsparcie językowe dla studentów oraz osób odbywających praktyki lub wolontariat za granicą w ramach programu wsparcia dla mobilności edukacyjnej. Będzie wspierać także strategiczne partnerstwa pomiędzy zainteresowanymi stronami z różnych krajów biorących udział w programie na rzecz innowacyjnego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.erasmus.org.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-erasmus-charter-higher-education

 

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.