Debata na temat „Wdrożenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

1 kwi, 2014 r.

Debata na temat „Wdrożenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

W dniu 1 kwietnia na posiedzeniu komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego eurodeputowani debatowali nad osiągnięciami Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – w skrócie YEI). Oprócz zaproszonych ekspertów, m. in. szef Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej, Michel Servoz, attaché ds. socjalnych Stałego Przedstawicielstwa Włoch, Tatiana Esposito oraz szefowa Urzędu Pracy Walonii, Marie-Kristine Vanbckestal, brali też udział pracownicy z administracjach krajowych oraz reprezentanci z organizacji młodzieżowych.

Inicjatywa jest skierowana do ludzi młodych, którzy mają trudności w dostaniu się lub w pozostaniu w rynku pracy, zwłaszcza w regionach gdzie bezrobocie młodych osób przekracza 25%.

Eksperci zgadzali się, że sprawa bezrobocia wśród młodzieży jest szczególnie ważna i wymaga wypracowania zgodnej strategii na poziomie państwowym i unijnym. Podkreślono, że istnieje duża relacja między polityką budżetową a stopą bezrobocia wśród młodzieży.

Mimo zgody ekspertów i posłów w tym punkcie, zdecydowanie trudniejsza okazuje się ocena samej implementacji programu. Świadczy o tym chociażby duża ilość zapytań wysłanych do Komisji Europejskiej i niejasności związane z koordynacją krajowych i unijnych programów w tym obszarze.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych składa się z 3 elementów: funduszy socjalnych z Unii Europejskiej, krajowych funduszy oraz krajowych programów walki z bezrobociem. Niezbędna jest, według specjalistów, dobra koordynacja, by elementy programu nawzajem się uzupełniały, tworząc efekt synergiczny.

W niektórych państwach, tak jak Hiszpania i Grecja, sytuacja pozostaje bardzo trudna pomimo 2 lat działania programu. Bezrobocie wśród młodzieży do 25 roku życia przekracza 50%, a średni zarobek wynosi około 13.000 euro rocznie. Eksperci wskazali, że dzięki inicjatywie powstają dobre projekty z wielkim potencjałem, ale brakuje środków na ich realizację. W ciągu następnych dwóch lat, przewiduje się wydanie 6 miliardów euro na rzecz inicjatywy – część pochodząca z funduszy unijnych, a część z krajowych. Osobną kwestią pozostaję fakt, że w regionach gdzie bezrobocie wśród młodzieży jest najwyższe, krajowe władze mają duże ograniczenia budżetowe, co utrudnia przeznaczenie większych sum na rzecz inicjatywy.

W opinii zaproszonych ekspertów, bardzo ważna okazała się kwestia jakości zatrudnienia. Specjaliści wskazali, że myślenie „każda praca to dobra praca” musi się zmienić. Staże i programy typu „trainee” pozostają ważnym elementem nauki i wstępem do rynku pracy, ale sama jakość programów musi być brana pod uwagę w momencie przeznaczenia środków na walkę z bezrobociem.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036

Źródło informacji: http://www.eppgroup.eu/press-release/Putting-the-Youth-Employment-Initiative-to-work

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.