Posiedzenie Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim (JURI)

7 kwi, 2014 r.

Posiedzenie Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim (JURI)

W poniedziałek 7 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Prawnej (JURI) w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Prezentacja dokonana przez Wydział Prawny nt. wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2014 r. ws. C-472/12 (Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie – produkty biobójcze) zwróciła uwagę, że Komisja Europejska zdecydowała się na potrzebę aktów delegowanych, aby szczegółowo uregulować tę kwestię. Jednak Trybunał w swoim wyroku stwierdził, że akty wykonawcze nie mogą być wydawane przez Komisję, jeśli nie są one przewidziane w aktach podstawowych. Trybunał również stwierdza, że organ legislacyjny, w tym przypadku Parlament Europejski, ma prawo do oceny czy akt wydawany jest pełny i czy nie zawiera potrzeby uszczegółowienia.

 

W kolejnym punkcie obrad, Komisja odniosła się do kwestii związanej z pytaniem pisemnym Europosła Crescenzio Rivellini nt. zgodności wspólnotowej regulacji z procedurami włoskiego parlamentu (E-000497/2014). Komisja nie ustosunkowała się do zadanego pytania w przewidzianym czasie. Jednak, ponieważ kwestia merytoryczna została już rozwiązana i Komisja przeprosiła za przedłużenie czasu odpowiedzi, członkowie Komisji uznali sprawę za zamkniętą i nie toczyli dalszej dyskusji na ten temat.

 

Następnie Komisja zajęła się kwestią Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust). Sprawozdawca, Europoseł Luigi Berlinguer (S&D), stwierdził, że wprowadzenie instytucji Prokuratury Europejskiej jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o przyszłość wspólnotowej współpracy w ramach wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w sprawach związanych z przestępczością zorganizowaną. Według Europosła, EUROJUST również jest organem, który może wykazać się pozytywnymi rezultatami w walce z przestępczością. Współpraca pogłębiona, której kulminacją ma być właśnie Europejska Prokuratura, jest bardzo ważnym elementem dla europejskiego wymiaru sprawiedliwości, ale w przyszłości państwa wciąż będą działać wspólnie w ramach EUROJUST. Na zakończenie swojego wystąpienia, Pan Berlinguer stwierdził, że ta sprawa pozostanie, jako jeden z ważnych tematów do rozwiązania w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego.

 

W ostatnim punkcie obrad, przed rozpoczęciem głosowania, odbyła się wymiana poglądów nt. kwestii związanych z tajemnicami handlowymi. Europosłowie zwrócili uwagę, że jest to sprawa bardzo ważna, zwłaszcza z punktu widzenia postępowania negocjacji w ramach TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Europosłanka Marielle Gallo wspomniała o wprowadzeniu kwestii podczas ostatniego posiedzenia, jednak bez możliwości głosowania. Jak stwierdziła Pani Gallo, temat znajduje się obecnie na poziomie dokumentu roboczego, a dalsze prace nad projektem odbędą się dopiero w kolejnej kadencji. Posłowie również debatowali nt. prawdopodobieństwa wystąpienia tej kwestii w ramach tajnych negocjacjach towarzyszących TTIP. Kolejnym zagadnieniem było rozróżnienie tajemnicy handlowej od innych kwestii związanych z prawami autorskimi. Podstawowa definicja tajemnicy handlowej, jak stwierdzili posłowie, obejmuje trzy elementy: tajność, wartość finansową i wysiłek niezbędny, by utrzymać tajemnicę. Inne rozróżnienia polega na tym, że tajemnica handlowa, w odróżnieniu od praw autorskich, może być wieczna. Według europosłów, Stany Zjednoczone są przykładem państwa, który jako jeden z nielicznych ma tę kwestię szczegółowo uregulowaną. W kontekście europejskim, tylko Szwecja posiada ustawy i przepisy regulujące i odnoszące się bezpośrednio do tej kwestii. Pani Lichtenberger zwróciła uwagę, że problemem nie jest tylko kwestia uregulowania, ale przede wszystkim sposób stosowania tajemnicy handlowej. Według europosłanki nie można dopuścić do sytuacji, w której tajemnica handlowa jest stosowana przez koncerny w taki sposób, by nie ujawnić niebezpiecznych substancji stosowanych w produktach lub ukryć szkody wyrządzane środowisku. Należy zachować równowagę między prawem obywateli do informacji a koniecznością ochrony tajemnicy handlowej przez prywatne firmy.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.eppgroup.eu/highlights

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.