Raport o europejskim jednolitym rynku łączności elektronicznej

3 kwi, 2014 r.

Raport o europejskim jednolitym rynku łączności elektronicznej

W dniu 3 kwietnia na posiedzeniu plenarnym w Brukseli, odbyła się dyskusja nad europejskim jednolitym rynkiem łączności elektronicznej, raport autorstwa europosłanki Pilar del Castillo Vera. Rozważania nad regulacją sektora telekomunikacyjnego rozpoczęły się jeszcze pod koniec 2013 r., kiedy Komisja Europejska zaproponowała regulację aktualizującą 6 najważniejszych aktów prawnych odnoszących się do tego rynku.

 

Pomimo spornego tematu ewentualnej regulacji, zwłaszcza dotyczącej sprawy neutralności sieci i wyspecjalizowanych usług, udało się sprawozdawczyni wypracować kompromis i wspólne stanowisko większości posłów w tej sprawie.

 

Sprawozdawczyni dodała, że stanowisko ITRE (Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) pokazuje, że Internet powinien być otwarty a nie zamknięty, integracyjny a nie wykluczający. W ten sposób powinna być promowana innowacja. Jest to konieczny warunek, aby Europa mogła zająć miejsce na czele największych gospodarek na świecie.

 

Dyskusja nad raportem odniosła się głównie do dwóch tematów:

 

Roaming – Propozycja raportu dotyczy obowiązkowego zniesienia wszelkich opłat za roaming do 15 grudnia 2015 r. Główna argumentacja posłów polegała na tym, że opłaty za roaming są niezgodne z podstawowymi zasadami funkcjonowania europejskiego jednolitego rynku, w którym granice między państwami członkowskimi wspólnoty ekonomicznej nie mogą być barierą dla swobodnego przepływu towarów i usług. Trzeba jednak brać pod uwagę pewne ograniczenia techniczne operatorów sieci telekomunikacyjnych przy wprowadzeniu zerowych opłat. Dotyczy to szczególnie konsumentów, którzy na stale przebywają za granicą, mają zagranicznego operatora i pozostają stale w roamingu. Posłowie wprowadzili „klauzulę uczciwego korzystania”, która dopuszcza określenie górnej granicy konsumpcji przy roamingu, która ma być ustalona przez BEREC (Body of European Regulators in Electronic Communications). Poniżej tej granicy, nie będą dozwolone żadne opłaty za roaming.

 

Otwarty Internet – Z jednej strony, propozycja regulacji zapewnia prawo konsumentów w sensie wolnego dostępu do informacji i wolnej dystrybucji – niezależnie od aplikacji, metody lub miejsca wysyłki/otrzymania danych. W związku z tym, raport stwierdza, że operatorzy sieci nie powinni dyskryminować dostępnych usług i aplikacji w sieci, ponieważ wiązałoby się to ostatecznie z dyskryminacją samych użytkowników tych usług.

 

Z drugiej strony, według europosłów, raport również próbuje uwzględnić potrzeby rozwoju sieci, co wiąże się z koniecznością zagwarantowania odpowiednich inwestycji. Mając to na uwadze, operatorzy powinni mieć możliwość oferowania wyspecjalizowanych usług w przypadkach, kiedy pojemność sieci jest wystarczająca. W ten sposób, korzystanie z instrumentów pozwalających na kształtowanie ruchu w sieci powinno być dozwolone tylko w przypadkach, gdy są one transparentne, niedyskryminujące, proporcjonalne i niezbędne.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.eppgroup.eu/news/The-Internet-of-Tomorrow%3A-Need-for-a-Comprehensive-Political-Orientation

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.