Zapowiedź sesji plenarnej w Strasburgu 14-17 kwietnia

11 kwi, 2014 r.

Zapowiedź sesji plenarnej w Strasburgu 14-17 kwietnia

Stulecie I Wojny Światowej

Jakie lekcje Europa powinna wynieść z doświadczeń I Wojny Światowej? Spuścizna wojny będzie tematem wtorkowej debaty o 9 rano, w której udział wezmą przywódcy grup politycznych PE oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso i przedstawiciele Prezydencji Greckiej w Radzie.

Banki: Posłowie finalizują pakiet chroniący pieniądze podatników

We wtorkowej debacie posłowie omówią, a potem zatwierdzą pakiet przepisów, dzięki którym to banki poniosą ryzyko finansowe własnych niepowodzeń, a nie podatnicy. Zasady postępowania wobec banków w kłopotach oraz uaktualnienie systemu gwarancji depozytów do 100 tys. euro to kolejne elementy, które razem z jednolitym systemem nadzoru banków, są niezbędne do budowy unii bankowej.

Parlament zagłosuje nad powszechnym prawem do podstawowego rachunku płatniczego

Każda osoba, legalnie przebywająca na terenie UE, nawet nie posiadając stałego adresu, będzie mogła otworzyć podstawowy rachunek płatniczy, zgodnie z porozumieniem zawartym z Radą, które zostanie poddane pod głosowanie we wtorek. Ponadto opłaty oraz warunki, na jakich oferowane są rachunki płatnicze powinny być przejrzyste i łatwe do porównania. Klienci, powinni też mieć możliwość łatwego przeniesienia rachunku, w przypadku znalezienia korzystniejszej oferty.

Przedpłata funduszy UE dla obszarów dotkniętych katastrofą w Europie

Pomoc UE dla państw członkowskich i kandydujących, w przypadku katastrofy naturalnej, takiej jak powódź, powinna być dostarczana szybciej i skuteczniej, dzięki zmianom zasad rządzących Funduszem Solidarności UE, głosowanymi przez Parlament w środę. Zmiany te, uzgodnione nieformalnie z ministrami UE, przewidują przedłużenie okresu występowania o środki pomocowe, z 10 do 12 tygodni, przedpłatę wysokości 10% oraz uproszczenie kryteriów zatwierdzania pomocy dla mniejszych „regionalnych” katastrof.

Posłowie chcą wzmocnienia zasad bezpieczeństwa produktów i nadzoru w UE

We wtorek, Parlament zagłosuje nad tym, czy etykiety „made in” powinny być obowiązkowe dla towarów sprzedawanych na terenie UE. Parlament zaproponuje także zaostrzenie kar dla firm sprzedających produkty, które mogą być niebezpieczne. Propozycje zawarto w dwóch projektach przepisów, jeden z nich wzmacnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, drugi zasady nadzoru rynku, oba poprawiają ochronę konsumentów w UE.

Lepsza ochrona pracowników delegowanych zagranicę

Pracownicy, czasowo delegowani zagranicę otrzymają lepsza ochronę, zgodnie z projektem przepisów, uzgodnionych już nieformalnie przez negocjatorów z Parlamentu i Rady, które zostaną poddane pod głosowanie we wtorek. Parlamentarni negocjatorzy wzmocnili projekt, który ma na celu ustanowienie jasnych przepisów dla firm, dzięki którym rzeczywiste delegowanie pracowników odróżnione zostanie od prób omijania prawa i da państwom pewną elastyczność podczas przeprowadzanych inspekcji.

Prawa do emerytury przy przeprowadzce do innego kraju UE

Pracownicy, którzy przeprowadzili się z jednego kraju UE do innego, będą w stanie zachować prawo do dodatkowej emerytury zgodnie z umową pomiędzy Parlamentem a krajami członkowskimi, która zostanie poddana pod głosowanie we wtorek. Nowe zasady będą dotyczyły pracowników z UE, którzy przeprowadzili się wewnątrz UE, ale po naciskach ze strony Parlamentu, również tych, z krajów trzecich.

Mniej toreb plastikowych i więcej kontroli w przypadku eksportu odpadów

Zgodnie z nowymi przepisami, które zostaną poddane pod głosowanie w środę, kraje UE będą musiały zredukować zużycie najczęściej używanych i jednocześnie najbardziej zanieczyszczających środowisko toreb plastikowych aż o 80%, do 2019 roku. W czwartek odbędzie się debata a następnie głosowanie o w sprawie ograniczenia nielegalnej wysyłki odpadów na terenie UE oraz do krajów trzecich.

Debata na temat wschodniej Ukrainy

W środę rano, ostatnie wydarzenia na Ukrainie, w szczególności presja ze strony Rosji i rosyjskie próby destabilizacji wschodniej części kraju będą tematem debaty między parlamentarzystami a Stefanem Füle, Komisarzem ds. poszerzenia i polityki sąsiedztwa UE. W czwartek posłowie przegłosują rezolucję w tej sprawie.

Ułatwienie ponownej rejestracji samochodu

Rejestracja samochodu w innym kraju na terenie UE, która jest jednym z 20 podstawowych problemów, związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, powinna stać się łatwiejsza zgodnie z projektem przepisów, który zostanie poddany pod głosowanie w środę. Jeśli Parlament zaakceptuje proponowane zmiany, przeprowadzający się do innego kraju UE będą mieli 3 miesiące na zarejestrowanie tam samochodu. Komisja Europejska ocenia, że dzięki nowym zasadom, firmy oraz osoby prywatne mogłyby zaoszczędzić do 1,5 miliarda euro rocznie.

 

Źródło informacji: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/plenary/

Zdjęcie ze strony: www.europarl.europa.eu

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.