W Parlamencie Europejskim

Piotr Borys – z dumą reprezentowałem nasz region w Parlamencie Europejskim

Piotr Borys – z dumą reprezentowałem nasz region w Parlamencie Europejskim

 

 

14  2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 14 15 16 17 18

Zapowiedź sesji plenarnej w Strasburgu 14-17 kwietnia

Zapowiedź sesji plenarnej w Strasburgu 14-17 kwietnia

Stulecie I Wojny Światowej

Jakie lekcje Europa powinna wynieść z doświadczeń I Wojny Światowej? Spuścizna wojny będzie tematem wtorkowej debaty o 9 rano, w której udział wezmą przywódcy grup politycznych PE oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso i przedstawiciele Prezydencji Greckiej w Radzie.

Banki: Posłowie finalizują pakiet chroniący pieniądze podatników

We wtorkowej debacie posłowie omówią, a potem zatwierdzą pakiet przepisów, dzięki którym to banki poniosą ryzyko finansowe własnych niepowodzeń, a nie podatnicy. Zasady postępowania wobec banków w kłopotach oraz uaktualnienie systemu gwarancji depozytów do 100 tys. euro to kolejne elementy, które razem z jednolitym systemem nadzoru banków, są niezbędne do budowy unii bankowej.

Parlament zagłosuje nad powszechnym prawem do podstawowego rachunku płatniczego

Każda osoba, legalnie przebywająca na terenie UE, nawet nie posiadając stałego adresu, będzie mogła otworzyć podstawowy rachunek płatniczy, zgodnie z porozumieniem zawartym z Radą, które zostanie poddane pod głosowanie we wtorek. Ponadto opłaty oraz warunki, na jakich oferowane są rachunki płatnicze powinny być przejrzyste i łatwe do porównania. Klienci, powinni też mieć możliwość łatwego przeniesienia rachunku, w przypadku znalezienia korzystniejszej oferty.

Przedpłata funduszy UE dla obszarów dotkniętych katastrofą w Europie

Pomoc UE dla państw członkowskich i kandydujących, w przypadku katastrofy naturalnej, takiej jak powódź, powinna być dostarczana szybciej i skuteczniej, dzięki zmianom zasad rządzących Funduszem Solidarności UE, głosowanymi przez Parlament w środę. Zmiany te, uzgodnione nieformalnie z ministrami UE, przewidują przedłużenie okresu występowania o środki pomocowe, z 10 do 12 tygodni, przedpłatę wysokości 10% oraz uproszczenie kryteriów zatwierdzania pomocy dla mniejszych „regionalnych” katastrof.

Posłowie chcą wzmocnienia zasad bezpieczeństwa produktów i nadzoru w UE

We wtorek, Parlament zagłosuje nad tym, czy etykiety „made in” powinny być obowiązkowe dla towarów sprzedawanych na terenie UE. Parlament zaproponuje także zaostrzenie kar dla firm sprzedających produkty, które mogą być niebezpieczne. Propozycje zawarto w dwóch projektach przepisów, jeden z nich wzmacnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, drugi zasady nadzoru rynku, oba poprawiają ochronę konsumentów w UE.

Lepsza ochrona pracowników delegowanych zagranicę

Pracownicy, czasowo delegowani zagranicę otrzymają lepsza ochronę, zgodnie z projektem przepisów, uzgodnionych już nieformalnie przez negocjatorów z Parlamentu i Rady, które zostaną poddane pod głosowanie we wtorek. Parlamentarni negocjatorzy wzmocnili projekt, który ma na celu ustanowienie jasnych przepisów dla firm, dzięki którym rzeczywiste delegowanie pracowników odróżnione zostanie od prób omijania prawa i da państwom pewną elastyczność podczas przeprowadzanych inspekcji.

Prawa do emerytury przy przeprowadzce do innego kraju UE

Pracownicy, którzy przeprowadzili się z jednego kraju UE do innego, będą w stanie zachować prawo do dodatkowej emerytury zgodnie z umową pomiędzy Parlamentem a krajami członkowskimi, która zostanie poddana pod głosowanie we wtorek. Nowe zasady będą dotyczyły pracowników z UE, którzy przeprowadzili się wewnątrz UE, ale po naciskach ze strony Parlamentu, również tych, z krajów trzecich.

Mniej toreb plastikowych i więcej kontroli w przypadku eksportu odpadów

Zgodnie z nowymi przepisami, które zostaną poddane pod głosowanie w środę, kraje UE będą musiały zredukować zużycie najczęściej używanych i jednocześnie najbardziej zanieczyszczających środowisko toreb plastikowych aż o 80%, do 2019 roku. W czwartek odbędzie się debata a następnie głosowanie o w sprawie ograniczenia nielegalnej wysyłki odpadów na terenie UE oraz do krajów trzecich.

Debata na temat wschodniej Ukrainy

W środę rano, ostatnie wydarzenia na Ukrainie, w szczególności presja ze strony Rosji i rosyjskie próby destabilizacji wschodniej części kraju będą tematem debaty między parlamentarzystami a Stefanem Füle, Komisarzem ds. poszerzenia i polityki sąsiedztwa UE. W czwartek posłowie przegłosują rezolucję w tej sprawie.

Ułatwienie ponownej rejestracji samochodu

Rejestracja samochodu w innym kraju na terenie UE, która jest jednym z 20 podstawowych problemów, związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, powinna stać się łatwiejsza zgodnie z projektem przepisów, który zostanie poddany pod głosowanie w środę. Jeśli Parlament zaakceptuje proponowane zmiany, przeprowadzający się do innego kraju UE będą mieli 3 miesiące na zarejestrowanie tam samochodu. Komisja Europejska ocenia, że dzięki nowym zasadom, firmy oraz osoby prywatne mogłyby zaoszczędzić do 1,5 miliarda euro rocznie.

 

Źródło informacji: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/plenary/

Zdjęcie ze strony: www.europarl.europa.eu

Ostatnie posiedzenie Komisji CULT

Ostatnie posiedzenie Komisji CULT

W czwartek 10 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Z pozytywnym wynikiem został przegłosowany raport posłanki Marie-Christine Vergiat w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego.

Również z pozytywnym wynikiem został przegłosowany raport posła Marco Scurria w sprawie działania Unii Europejskiej na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020-2030. Posłowie zaznaczyli, że ważnym punktem raportu, wbrew stanowisku Rady, jest kwestia zaznaczenia „europejskiego wymiaru” przyszłych stolic kultury.

Pani Przewodnicząca Doris Pack wspomniała działanie muzeów w Tallinie (miasto wybrane jako Europejska Stolica Kultury w 2011 r.), które udostępniają publiczności cechy rzemieślnicze sięgające wieków średnich. Jak zaznaczyła Przewodnicząca, jest to znak dziedzictwa ogólnoeuropejskiego, które świetnie ilustruje, jak historia wspólnej Europy, pod względem kultury, jest budowana już od czasów średniowiecza.

Pani Przewodnicząca wspomniała jeszcze o konieczności kontynuacji w przyszłej kadencji prac nad nagrodą filmową LUX, przyznawaną przez Parlament Europejski. Wyróżnienie jest przyznawane corocznie na podstawie głosów deputowanych do Parlamentu Europejskiego.

Na zakończeniu prac w obecnej kadencji, Pani Doris Pack podziękowała wszystkim członkom za wspaniałą współpracę oraz za przyjemną atmosferę podczas spotkań Komisji CULT. 

Posiedzenie Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim (JURI)

Posiedzenie Komisji Prawnej w Parlamencie Europejskim (JURI)

W poniedziałek 7 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Prawnej (JURI) w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Prezentacja dokonana przez Wydział Prawny nt. wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2014 r. ws. C-472/12 (Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie – produkty biobójcze) zwróciła uwagę, że Komisja Europejska zdecydowała się na potrzebę aktów delegowanych, aby szczegółowo uregulować tę kwestię. Jednak Trybunał w swoim wyroku stwierdził, że akty wykonawcze nie mogą być wydawane przez Komisję, jeśli nie są one przewidziane w aktach podstawowych. Trybunał również stwierdza, że organ legislacyjny, w tym przypadku Parlament Europejski, ma prawo do oceny czy akt wydawany jest pełny i czy nie zawiera potrzeby uszczegółowienia.

 

W kolejnym punkcie obrad, Komisja odniosła się do kwestii związanej z pytaniem pisemnym Europosła Crescenzio Rivellini nt. zgodności wspólnotowej regulacji z procedurami włoskiego parlamentu (E-000497/2014). Komisja nie ustosunkowała się do zadanego pytania w przewidzianym czasie. Jednak, ponieważ kwestia merytoryczna została już rozwiązana i Komisja przeprosiła za przedłużenie czasu odpowiedzi, członkowie Komisji uznali sprawę za zamkniętą i nie toczyli dalszej dyskusji na ten temat.

 

Następnie Komisja zajęła się kwestią Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust). Sprawozdawca, Europoseł Luigi Berlinguer (S&D), stwierdził, że wprowadzenie instytucji Prokuratury Europejskiej jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o przyszłość wspólnotowej współpracy w ramach wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w sprawach związanych z przestępczością zorganizowaną. Według Europosła, EUROJUST również jest organem, który może wykazać się pozytywnymi rezultatami w walce z przestępczością. Współpraca pogłębiona, której kulminacją ma być właśnie Europejska Prokuratura, jest bardzo ważnym elementem dla europejskiego wymiaru sprawiedliwości, ale w przyszłości państwa wciąż będą działać wspólnie w ramach EUROJUST. Na zakończenie swojego wystąpienia, Pan Berlinguer stwierdził, że ta sprawa pozostanie, jako jeden z ważnych tematów do rozwiązania w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego.

 

W ostatnim punkcie obrad, przed rozpoczęciem głosowania, odbyła się wymiana poglądów nt. kwestii związanych z tajemnicami handlowymi. Europosłowie zwrócili uwagę, że jest to sprawa bardzo ważna, zwłaszcza z punktu widzenia postępowania negocjacji w ramach TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Europosłanka Marielle Gallo wspomniała o wprowadzeniu kwestii podczas ostatniego posiedzenia, jednak bez możliwości głosowania. Jak stwierdziła Pani Gallo, temat znajduje się obecnie na poziomie dokumentu roboczego, a dalsze prace nad projektem odbędą się dopiero w kolejnej kadencji. Posłowie również debatowali nt. prawdopodobieństwa wystąpienia tej kwestii w ramach tajnych negocjacjach towarzyszących TTIP. Kolejnym zagadnieniem było rozróżnienie tajemnicy handlowej od innych kwestii związanych z prawami autorskimi. Podstawowa definicja tajemnicy handlowej, jak stwierdzili posłowie, obejmuje trzy elementy: tajność, wartość finansową i wysiłek niezbędny, by utrzymać tajemnicę. Inne rozróżnienia polega na tym, że tajemnica handlowa, w odróżnieniu od praw autorskich, może być wieczna. Według europosłów, Stany Zjednoczone są przykładem państwa, który jako jeden z nielicznych ma tę kwestię szczegółowo uregulowaną. W kontekście europejskim, tylko Szwecja posiada ustawy i przepisy regulujące i odnoszące się bezpośrednio do tej kwestii. Pani Lichtenberger zwróciła uwagę, że problemem nie jest tylko kwestia uregulowania, ale przede wszystkim sposób stosowania tajemnicy handlowej. Według europosłanki nie można dopuścić do sytuacji, w której tajemnica handlowa jest stosowana przez koncerny w taki sposób, by nie ujawnić niebezpiecznych substancji stosowanych w produktach lub ukryć szkody wyrządzane środowisku. Należy zachować równowagę między prawem obywateli do informacji a koniecznością ochrony tajemnicy handlowej przez prywatne firmy.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.eppgroup.eu/highlights

Brak tłumaczenia przewodnika programu Erasmus plus

Brak tłumaczenia przewodnika programu Erasmus plus

Program Erasmus+ stanowi jeden z najważniejszych sukcesów kończącej się kadencji Parlamentu Europejskiego. Ten bardzo ważny i szeroki program, finansujący między innymi projekty organizacji młodzieżowych, międzynarodowe szkolenia i wymiany studenckie, jak również promujący mobilność, różnorodność kulturową oraz wielojęzyczność, powinien być dumą i priorytetem Unii Europejskiej.

Tymczasem przewodnik i regulamin programu Erasmus+ opublikowany przez Komisję Europejską jest dostępny wyłącznie w języku angielskim, marginalizując przy tym idee równorzędnego traktowania wszystkich języków państw członkowskich i wielokulturowości. Brak oficjalnych tłumaczeń dyskryminuje obywateli oraz stowarzyszenia z państw nieanglojęzycznych, ubiegających się o dofinansowanie z programu Erasmus+.

W związku z powyższym, Poseł Piotr Borys zadał pytanie do Komisji Europejskiej odnośnie braku tłumaczenia przewodnika programu Erasmus plus na pozostałe języki oficjalne Unii Europejskiej.

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Komisji:

 

PL

E-001179/2014

Odpowiedź udzielona przez komisarz Androullę Vassiliou

w imieniu Komisji

(4.4.2014) 

Parlament Europejski i Rada przyjęły w dniu 11 grudnia 2013 r. rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu[1]. Następnego dnia Komisja opublikowała pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ w 23 językach urzędowych UE[2]. Strona internetowa dotycząca Erasmus+ jest również dostępna w internecie we wszystkich językach urzędowych UE.

 

Komisja poinstruowała wszystkie agencje krajowe, które w jej imieniu wdrażają program Erasmus+ na szczeblu krajowym, aby przekazały potencjalnym wnioskodawcom wszelkie konieczne i użyteczne informacje na temat zaproszenia, sporządzone w ich języku. Wnioski można składać we wszystkich językach urzędowych UE.

 

W związku z tym Komisja nie uważa, że językiem preferowanym jest język angielski.

 

Przewodnik na temat programu Erasmus+, w którym zawarto szczegółowe informacje na temat wszystkich działań w ramach programu, jest jak dotąd dostępny jedynie w języku angielskim. Przewodnik ten jest obecnie tłumaczony i powinien być dostępny w językach urzędowych UE na początku czerwca.

 

Komisja przywiązuje dużą wagę do zasady wielojęzyczności, która pozostaje jednym z fundamentów projektu europejskiego. Obejmuje to również używanie języków urzędowych Unii Europejskiej na równych zasadach.

 

Ponadto promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej jest jednym ze szczegółowych celów programu Erasmus+. Program sfinansuje także wsparcie językowe dla studentów oraz osób odbywających praktyki lub wolontariat za granicą w ramach programu wsparcia dla mobilności edukacyjnej. Będzie wspierać także strategiczne partnerstwa pomiędzy zainteresowanymi stronami z różnych krajów biorących udział w programie na rzecz innowacyjnego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.erasmus.org.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-erasmus-charter-higher-education

 

Raport o europejskim jednolitym rynku łączności elektronicznej

Raport o europejskim jednolitym rynku łączności elektronicznej

W dniu 3 kwietnia na posiedzeniu plenarnym w Brukseli, odbyła się dyskusja nad europejskim jednolitym rynkiem łączności elektronicznej, raport autorstwa europosłanki Pilar del Castillo Vera. Rozważania nad regulacją sektora telekomunikacyjnego rozpoczęły się jeszcze pod koniec 2013 r., kiedy Komisja Europejska zaproponowała regulację aktualizującą 6 najważniejszych aktów prawnych odnoszących się do tego rynku.

 

Pomimo spornego tematu ewentualnej regulacji, zwłaszcza dotyczącej sprawy neutralności sieci i wyspecjalizowanych usług, udało się sprawozdawczyni wypracować kompromis i wspólne stanowisko większości posłów w tej sprawie.

 

Sprawozdawczyni dodała, że stanowisko ITRE (Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) pokazuje, że Internet powinien być otwarty a nie zamknięty, integracyjny a nie wykluczający. W ten sposób powinna być promowana innowacja. Jest to konieczny warunek, aby Europa mogła zająć miejsce na czele największych gospodarek na świecie.

 

Dyskusja nad raportem odniosła się głównie do dwóch tematów:

 

Roaming – Propozycja raportu dotyczy obowiązkowego zniesienia wszelkich opłat za roaming do 15 grudnia 2015 r. Główna argumentacja posłów polegała na tym, że opłaty za roaming są niezgodne z podstawowymi zasadami funkcjonowania europejskiego jednolitego rynku, w którym granice między państwami członkowskimi wspólnoty ekonomicznej nie mogą być barierą dla swobodnego przepływu towarów i usług. Trzeba jednak brać pod uwagę pewne ograniczenia techniczne operatorów sieci telekomunikacyjnych przy wprowadzeniu zerowych opłat. Dotyczy to szczególnie konsumentów, którzy na stale przebywają za granicą, mają zagranicznego operatora i pozostają stale w roamingu. Posłowie wprowadzili „klauzulę uczciwego korzystania”, która dopuszcza określenie górnej granicy konsumpcji przy roamingu, która ma być ustalona przez BEREC (Body of European Regulators in Electronic Communications). Poniżej tej granicy, nie będą dozwolone żadne opłaty za roaming.

 

Otwarty Internet – Z jednej strony, propozycja regulacji zapewnia prawo konsumentów w sensie wolnego dostępu do informacji i wolnej dystrybucji – niezależnie od aplikacji, metody lub miejsca wysyłki/otrzymania danych. W związku z tym, raport stwierdza, że operatorzy sieci nie powinni dyskryminować dostępnych usług i aplikacji w sieci, ponieważ wiązałoby się to ostatecznie z dyskryminacją samych użytkowników tych usług.

 

Z drugiej strony, według europosłów, raport również próbuje uwzględnić potrzeby rozwoju sieci, co wiąże się z koniecznością zagwarantowania odpowiednich inwestycji. Mając to na uwadze, operatorzy powinni mieć możliwość oferowania wyspecjalizowanych usług w przypadkach, kiedy pojemność sieci jest wystarczająca. W ten sposób, korzystanie z instrumentów pozwalających na kształtowanie ruchu w sieci powinno być dozwolone tylko w przypadkach, gdy są one transparentne, niedyskryminujące, proporcjonalne i niezbędne.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.eppgroup.eu/news/The-Internet-of-Tomorrow%3A-Need-for-a-Comprehensive-Political-Orientation

Przegłąd programu sztokholmskiego

Przegłąd programu sztokholmskiego

W dniu 02 kwietnia na posiedzeniu plenarnym w Brukseli, odbyła się dyskusja nad śródokresowym przeglądem programu sztokholmskiego – raport autorstwa europosłów Carlo Casini, Luigi Berlinguer i Juan Fernando López Aguilar. Raport, który został przyjęty dużą większością głosów, ma na celu pokazać generalną ocenę programu, który wskazuje priorytety Unii Europejskiej w wymiarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz jego dotychczasowego wdrażania.

 

W raporcie jest analizowany postęp zrobiony w różnych obszarach, biorąc pod uwagę wejście w życie Traktatu Lizbońskiego i prawnie wiążącą Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

Raport wskazuje, że bardzo ważna jest zwykła procedura legislacyjna, jako podstawowa zasada procesu decyzyjnego w obszarze wolności, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości (Priorytety Programu Sztokholmskiego). Przypomina wymagania Traktatu Lizbońskiego, który stwierdza, że proces decyzyjny powinien być otwarty i bliski obywatelom.

 

Zauważa również, że brakuje jednolitej procedury wyborów Parlamentu Europejskiego, ale wskazuje, że systemy wyborcze coraz bardziej się upodabniają, głównie ze względu na powstanie partii i fundacji na unijnym poziomie.

 

W raporcie zwraca się uwagę również na konieczność rozwiązania „dylematu z Kopenhagi” – sytuacji, w której Unia stawia wysokie standardy dla państw kandydujących, ale w której brakuje środków kontroli wewnątrz samych państw członkowskich. Posłowie nawołują do powstania, najlepiej na podstawie umowy międzyinstytucjonalnej, „Komisji Kopenhaskiej”, skomponowanej przez wybitnych ekspertów z dziedziny praw podstawowych, wybieranych również przez Parlament Europejski, jej celem ma być zapewnienie zgodności przez Państwa Członkowskie z wartości wskazanych w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, zapewnienie kontynuacji „kryteriów kopenhaskich”, doradzanie i tworzenie sprawozdań w kwestiach praw podstawowych.

 

Raport nawołuje do rozwinięcia programu e-Justice jako instrumentu do umożliwienia obywatelom dostępu online do informacji prawnych i do wymiaru sprawiedliwości.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.eppgroup.eu/highlights

Debata na temat „Wdrożenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Debata na temat „Wdrożenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

W dniu 1 kwietnia na posiedzeniu komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego eurodeputowani debatowali nad osiągnięciami Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – w skrócie YEI). Oprócz zaproszonych ekspertów, m. in. szef Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej, Michel Servoz, attaché ds. socjalnych Stałego Przedstawicielstwa Włoch, Tatiana Esposito oraz szefowa Urzędu Pracy Walonii, Marie-Kristine Vanbckestal, brali też udział pracownicy z administracjach krajowych oraz reprezentanci z organizacji młodzieżowych.

Inicjatywa jest skierowana do ludzi młodych, którzy mają trudności w dostaniu się lub w pozostaniu w rynku pracy, zwłaszcza w regionach gdzie bezrobocie młodych osób przekracza 25%.

Eksperci zgadzali się, że sprawa bezrobocia wśród młodzieży jest szczególnie ważna i wymaga wypracowania zgodnej strategii na poziomie państwowym i unijnym. Podkreślono, że istnieje duża relacja między polityką budżetową a stopą bezrobocia wśród młodzieży.

Mimo zgody ekspertów i posłów w tym punkcie, zdecydowanie trudniejsza okazuje się ocena samej implementacji programu. Świadczy o tym chociażby duża ilość zapytań wysłanych do Komisji Europejskiej i niejasności związane z koordynacją krajowych i unijnych programów w tym obszarze.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych składa się z 3 elementów: funduszy socjalnych z Unii Europejskiej, krajowych funduszy oraz krajowych programów walki z bezrobociem. Niezbędna jest, według specjalistów, dobra koordynacja, by elementy programu nawzajem się uzupełniały, tworząc efekt synergiczny.

W niektórych państwach, tak jak Hiszpania i Grecja, sytuacja pozostaje bardzo trudna pomimo 2 lat działania programu. Bezrobocie wśród młodzieży do 25 roku życia przekracza 50%, a średni zarobek wynosi około 13.000 euro rocznie. Eksperci wskazali, że dzięki inicjatywie powstają dobre projekty z wielkim potencjałem, ale brakuje środków na ich realizację. W ciągu następnych dwóch lat, przewiduje się wydanie 6 miliardów euro na rzecz inicjatywy – część pochodząca z funduszy unijnych, a część z krajowych. Osobną kwestią pozostaję fakt, że w regionach gdzie bezrobocie wśród młodzieży jest najwyższe, krajowe władze mają duże ograniczenia budżetowe, co utrudnia przeznaczenie większych sum na rzecz inicjatywy.

W opinii zaproszonych ekspertów, bardzo ważna okazała się kwestia jakości zatrudnienia. Specjaliści wskazali, że myślenie „każda praca to dobra praca” musi się zmienić. Staże i programy typu „trainee” pozostają ważnym elementem nauki i wstępem do rynku pracy, ale sama jakość programów musi być brana pod uwagę w momencie przeznaczenia środków na walkę z bezrobociem.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036

Źródło informacji: http://www.eppgroup.eu/press-release/Putting-the-Youth-Employment-Initiative-to-work

Zapowiedź mini-sesji plenarnej w Brukseli 2-3 kwietnia

Zapowiedź mini-sesji plenarnej w Brukseli 2-3 kwietnia

Zniesienie ceł na import z Ukrainy

Plany likwidacji ceł nakładanych na towary pochodzące z Ukrainy, w celu wsparcia gospodarczego kraju, będą głosowane przez posłów w czwartek. Nowe zasady miałyby obowiązywać od dnia, kiedy zostaną ostatecznie przyjęte, do 1 listopada 2014 roku, lub do momentu, w którym podpisana zostanie umowa stowarzyszeniowa między UE a Ukrainą. Umowa ta ustanowi nowe zasady współpracy gospodarczej, a Ukraina nie będzie musiała rekompensować otrzymanej pomocy poprzez zniesienie ceł na produkty z UE.

Ograniczenie opłat za transakcje kartą oraz bezpieczniejsze płatności online

Opłaty pobierane przez banki za obsługę płatności kartą powinny zostać ograniczone zgodnie z nowymi przepisami, nad którymi Parlament zagłosuje w czwartek. Nowe zasady dotyczące poprawy bezpieczeństwa płatności przez internet, będą przedmiotem osobnego głosowania, tego samego dnia. Według szacunków Komisji Europejskiej, opłaty za transakcję przy użyciu karty kosztują handlowców ponad 10 miliardów rocznie.

Neutralność sieci i koniec opłat roamingowych

Dostawcy usług internetowych nie byliby w stanie blokować lub spowalniać usług internetowych dostarczanych przez konkurencję, zgodnie z projektem przepisów, nad którym posłowie będą głosować w czwartek. Parlamentarzyści przegłosują też zniesienie, od 15 grudnia 2015 roku, opłat roamingowych, naliczanych przy połączeniach za granicę wewnątrz Unii Europejskiej.

Poprawa stabilności finansowej celem reformy usług audytorskich w UE

W środę, posłowie poddadzą pod głosowanie, uzgodnione już nieformalnie z Radą, przepisy mające na celu otwarcie rynku usług audytorskich w UE, poza, dominujące obecnie, firmy z „wielkiej czwórki” oraz skierowane na naprawnienie obecnych niedoskonałości audytu, ujawnionych przez kryzys finansowy.

Prawa do emerytury przy przeprowadzce do innego kraju UE

Pracownicy, którzy przeprowadzili się z jednego kraju UE do innego, będą w stanie zachować prawo do dodatkowej emerytury na mocy umowy między Parlamentem a krajami członkowskimi, która zostanie poddana pod głosowanie w czwartek. Nowe zasady będą dotyczyły pracowników z UE, którzy przeprowadzili się wewnątrz UE, ale po naciskach ze Strony Parlamentu, również tych, z krajów trzecich.

“Lista Magnickiego” Posłowie chcą sankcji UE przeciwko 32 rosyjskim urzędnikom

W środę Parlament zagłosuje nad projektem rezolucji przygotowanej przez komisję spraw zagranicznych, wzywającej do nałożenia sankcji na 32 rosyjskich urzędników, odpowiedzialnych za śmierć rosyjskiego adwokata Siergieja Magnickiego, za późniejsze sądowe tuszowanie faktów oraz za ciągłe nękanie jego rodziny.

Rosja, Ukraina, Iran. Poselska dyskusja z Catherine Ashton

Posłowie omówią działania UE w stosunku do Rosji w związku z ostatnimi wydarzeniami na Krymie, pomoc dla Ukrainy oraz przyszłą strategię w sprawie Iranu, w związku z jego programem nuklearnym, z Catherine Ashton, Wysoką Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. To ich ostatnia wspólna debata plenarna przed majowymi wyborami.

Wyroby medyczne: lepsza kontrola i identyfikacja dla bezpieczeństwa pacjentów

W środę, Parlament podda pod głosowanie plany wzmocnienia kontroli oraz procedur certyfikacji dla wyrobów medycznych, takich jak implanty piersi czy bioder, w celu zapewnienia, że w pełni odpowiadają one standardom bezpieczeństwa oraz łatwo je zidentyfikować i odnaleźć. Osobny zestaw zasad dotyczących informacji oraz standardów etycznych wymaganych w przypadku urządzeń diagnostycznych takich jak testy ciążowe, lub DNA, również będzie przedmiotem głosowania.

Badania kliniczne: większa przejrzystość i lepsza ochrona pacjentów

Firmy farmaceutyczne oraz badacze akademiccy będą zobowiązani do umieszczania rezultatów swoich badań klinicznych w dostępnej publicznie bazie danych, zgodnie z projektem przepisów, uzgodnionych już z nieformalnie z ministrami UE, który w czwartek zostanie poddany pod głosowanie.

Źródło informacji: http://www.europarl.europa.eu

Zdjęcie ze strony: europa.eu

Wyjazd studyjny do Brukseli

Wyjazd studyjny do Brukseli

W dniach 24 – 26 marca 2014 roku na zaproszenie Piotra Borysa, posła do Parlamentu Europejskiego, odbyła się wizyta studyjna gości z Polski, z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, działaczy społecznych, a także laureatów konkursów językowych i zawodów sportowych z regionu Dolnego Śląska. W wizycie wzięło udział 35 osób.

Wyjazd studyjny jest okazją do zapoznania uczestników z pracą i funkcjonowaniem Instytucji Europejskich, w szczególności Parlamentu Europejskiego. „Dzień Europejski” wizyty wypełnia zwiedzanie Dzielnicy Europejskiej Brukseli z siedzibami Parlamentu, Komisji, Rady i Komitetu Regionów. Goście odwiedzili Parlamentarium, którego bogato ilustrowane wnętrze najpierw zabiera na wędrówkę śladami historii integracji europejskiej, a następnie dzięki zaawansowanej, interaktywnej technologii w sposób przystępny i ciekawy przybliża codzienność Parlamentu Europejskiego. Kolejnym punktem programu była prelekcja na temat roli Parlamentu Europejskiego i pracy posłów, przybliżona przez pana Leszka Gasia, wieloteniego pracownika działu Wizyt i Seminariów PE oraz samego posła Piotra Borysa. Uczestnicy mogli czynnie brać udział w prelekcji zadając pytania. Goście zwiedzili także siedzibę Parlamentu z jego najbardziej rozpoznawalnymi miejscami i biurem posła Borysa.

Program wizyty obejmował także zwiedzanie zabytkowej części Brukseli – Grand Placu z jego historycznymi budynkami – XV wiecznym Ratuszem, wykonanym w stylu gotyckim, Domem Króla (Maison du Roi) oraz urokliwymi kamieniczkami. Spacer po brukselskiej Starówce obejmował także pasaż św. Huberta, symbol Brukseli – figurkę Manneken Pis, katedrę św. Michała i św. Goduli, Pałac Królewski i budynek Old England. W ostatnim dniu goście zwiedzili Muzeum Armii Królewskiej oraz zobaczyli Atomium, które powstało na potrzeby wystawy EXPO w 1958 roku. Statua symbolizuje demokratyczną wolę do utrzymania pokoju pomiędzy narodami. Po zabytkach Brukseli grupę oprowadzała pani Maria Kozińska, dziennikarka i dyplomowana przewodniczka.

Dokumenty z Komisji Parlamentarnych

Priorytety prezydencji greckiej w Radzie UE »

Priorytety prezydencji greckiej w Radzie UE

  1 stycznia 2014, Grecja oficjalnie przejęła unijną prezydencję w UE. Priorytetami greckiej prezydencji są:   - Zwiększenie wzrostu gospodarczego.   - Pogłębienie integracji...

lut 4 2014 / Czytaj więcej »

Poseł Borys autorem opinii dotyczącej gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. »

Poseł Borys autorem opinii dotyczącej gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego.

Poseł Borys podkreśla w swojej opinii przygotowanej dla komisji prawnej, że regulacja hazardu online powinna pozostać w gestii państw członkowskich, jednocześnie zaznaczając, że większa...

cze 11 2013 / Czytaj więcej »

Piotr Borys jest sprawozdawcą raportu dotyczącego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. »

Piotr Borys jest sprawozdawcą raportu dotyczącego stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Główne tezy raportu wskazują, że dyrektywa jest odpowiednim instrumentem prawnym do regulacji usług audiowizualnych w Unii Europejskiej. Poseł Borys zwraca także uwagę na konieczność...

cze 11 2013 / Czytaj więcej »

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie aresztowania Muratbeka Ketebayeva oraz nasilenia represji wobec opozycyjnej partii Alga w Kazachstanie »

Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie aresztowania Muratbeka Ketebayeva oraz nasilenia represji wobec opozycyjnej partii Alga w Kazachstanie

Piotr Borys, Europoseł do Parlamentu Europejskiego wystosował pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej ze strony Komisji Europejskiej  w sprawie wydanego 11 grudnia 2012 r. przez Sąd...

cze 11 2013 / Czytaj więcej »

© Copyright by Piotr Borys - Biuro Poselskie / 2009-2018.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by: DWD Systems.